Anasayfa » Hayat Pahalılığı Endişesi Avrupa’da E-Bisiklete Geçişi Hızlandırdı

Hayat Pahalılığı Endişesi Avrupa’da E-Bisiklete Geçişi Hızlandırdı

by mobilitehaber

Bisiklet üreticisi Shimano’nun her yıl yayınladığı bir rapora göre, Avrupalıları e-bisiklet satın almaya veya kiralamaya motive eden başlıca faktör hayat pahalılığı. 

Ulusun Durumu raporunda 12 Avrupa ülkesinde 15.000’den fazla kişiyle yapılan görüşmelerde, bir kişiyi e-bisiklete geçmeye teşvik edebilecek faktörler sorulduğunda en çok hayat pahalılığı (%47) ve e-bisiklet sübvansiyonları (%41) ile ilgili ekonomik nedenler belirtilmiştir.

Sadece üç ülke (Fransa, Norveç ve Polonya), insanların artık daha fazla bisiklete binmesinin birincil nedeni olarak sübvansiyonları hayat pahalılığının önüne koymuştur. Fransa, arabalarını bırakıp e-bisiklete binmek isteyen kişilere 4.000 Avro’ya kadar teşvik sunuyor – Fransız katılımcıların %60’ı sübvansiyonun e-bisiklet satın almak için teşvik edici bir neden olduğunu söylüyor.

İlk kez ekonomik nedenler, e-bisiklet kullanımındaki artış için birincil motivasyon kaynağı olarak Covid-19’un yerini aldı. Geçen yıl Avrupa genelinde katılımcıların %39’u Covid-19 endişeleri nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak için bir e-bisiklet satın almayı veya kullanmayı düşündüklerini söyledi. 

Shimano Avrupa Halkla İlişkiler ve İletişim Müdürü Jonathan Davis yaptığı açıklamada,

“Artık Covid-19 balonunun dışında olduğumuz için insanların e-bisikletlere yönelik tutumları değişti. Alternatif bir ulaşım aracı olarak e-bisikletlere yönelik tutumları asıl değiştiren hayat pahalılığı. Fiyatlar arttıkça, insanların özdeşleştiği tasarruf önlemlerinden biri haline geliyor.” dedi.

Birleşik Krallık’ta e-bisiklet sahipliği Avrupa’nın en düşük seviyesinde 

Rapor, Birleşik Krallık’ın ortalama %41 olan bisiklet sahipliği oranına kıyasla %63 ile Avrupa’daki en düşük bisiklet sahipliği oranlarından birine sahip olduğunu göstermiştir. Buna ek olarak, Birleşik Krallık’ta ankete katılanların sadece %27’si son bir yıl içinde yerel bölgelerinde bisiklet altyapısının geliştiğini düşünmektedir. Bu oran, ankete katılan tüm ülkelerin ortalama %39’u ile karşılaştırılmıştır. 

Birleşik Krallık’ta bisiklet kullanımının geliştirilmesine yönelik önemli bir istek olmasına rağmen, algılanan bu ilerleme eksikliği, insanların %56’sının ve %49’unun (sırasıyla) altyapının geliştiğini düşündüğü Polonya ve Fransa gibi diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çarpıcıdır. 

Rapor, 17-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında Birleşik Krallık, İspanya, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka, Polonya ve İsviçre’de 15.792 yetişkinle görüşülerek online olarak gerçekleştirilmiştir.

İlginizi Çekebilir

mobilite
Türkiye'nin İlk Mobilite Portalı

İletişim : info@mobilitehaber.com